Donativos

O número de conta que habilitamos para facer os donativos que vos prace, os cales son desgravables en Facenda* é o seguinte:

ABANCA / CCC ES 43 2080 5011 8730 4001 4223

*Lei 49/2002, do 23 de decembro de 2002, do Réxime Fiscal das Entidades Sen Ánimo de Lucro e dos Incentivos Fiscais ao Mecenazgo. Outórgase unha deducción do 25% os donativos, donacións e aportacións realizadas polo contribuínte as “Fundacións de entidades relixiosas” (neste caso a Diócese de Tui-Vigo).