1ª Reunión da Comisión encargada do proxecto popular de restauración das pinturas murais de Sela

1ª Reunión da Comisión encargada do proxecto popular de restauración das pinturas murais de Sela. Creanse as primeiras liñas de actuación en conxunto para a búsqueda de medios económicos dirixidos á restauración.